ჟანGBადი სტუდენტებისთვის
აკრიფე *173#OK და მიიღე ერთი კვირის ჟანGBადი
  • 1000 MB ინტერნეტი
  • 1000 SMS
მხოლოდ 3 ლარად.

ჟანGBადი შეგიძლია მიიღო ყოველკვირეულად!

- პაკეტის შეძენა ასევე შესაძლებელია პორტალიდან mymagti.com;
- ჟანGBადის გამოყენების ვადა - 7 დღე;
- 7 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები და SMS-ები ანულირდება;
- თუ ვადის გასვლამდე ხელმეორედ გააქტიურდება პაკეტი, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება და მოქმედების ვადა თავიდან აითვლება;
- ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან;
- პაკეტის შეძენა შესაძლებელია შეუზღუდავად.
ბეჭდვა