ზერო+
 • 0 თეთრი წუთი - მაგთის, ბალისა და ბანის აბონენტებთან,
  ჯეოსელი, ბილაინი, საქართველოს ფიქსირებული ქსელები - წუთი 7 თეთრი,
  საქართველოს სხვა ქსელები - წუთი 24 თეთრი,
  ზარის წამოწყების ღირებულება - 10 თეთრი,
  ერთიანი ზარის ყოველი 10 წუთის შემდგეგ ჩამოგეჭრებათ 10 თეთრი.
 • 0 თეთრი ინტერნეტი - დღეში პირველი 7 MB*-ის შემდეგ (დღიური უფასო ლიმიტია 1000 MB).
 • 0 თეთრი SMS/MMS - დღეში პირველი 7 SMS/MMS*-ის შემდეგ (დღიური უფასო ლიმიტია 100 SMS/MMS).

აღნიშნული ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის ღირებულებაა 1 ლარი.
ტარიფის ჩართვა: * 007, OK.
ტარიფის გამორთვა: * 0070, OK.

უფასო ინტერნეტითა და SMS/MMS -ით ისარგებლებთ მხოლოდ დადებითი ბალანსის შემთხვევაში.

* პირველი 7 MB და 7 SMS/MMS - სტანდარტული ტარიფი.
გაითვალისწინეთ, რომ თუ გაიაქტიურებთ ტარიფს "ზერო+" და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე.ბეჭდვა